ingyenes webstatisztika
     
 

Magyarországi közlekedés

Közlekedés tekintetében Magyarország sajnos fokozott hátrányban van az Unió többi tagállamával szemben. Az EU-hoz való csatlakozás rengeteget változtatott a helyzeten, hiszen a csatlakozó államokkal szemben megtervezett, távlatokban gondolkodó, valamint kivitelezhető közlekedési koncepciót vár el az Európai Unió közössége.

Magyarország több fő területen kapott mentességet az Uniós szabályozások alól, mely mentesség, természetesen átmeneti volt. Ezeket a jelentős elmaradásokat célként kellett kitűzni, és belátható időn belül megvalósítani.

Tekintettel arra, hogy a magyar közutak minősége roppant mértékben elmaradott a többi tagállaméhoz képest, így első számú célkitűzés, hogy a fő útvonalak autóútként vagy autópályaként funkcionáljanak az egész ország területén, valamint a főváros-centrikus közlekedés jelentős mérséklése. Erre megfelelő koncepció készült, melyet próbálnak tartani. Viszonylagos erőltetett menetben folyik az új autópályák létrehozása, valamint a fővároson belül számos fontos útszakasz került kijavításra az elmúlt években.

Másik fő kérdés a hazai közlekedésben a vasút és a légi közlekedés helyzete. A vasút szerelvényeinek, pályáinak és egyéb eszközeinek minősége olyan mértékű lemaradást mutatott pár évvel ezelőtt, mely majdhogynem megoldhatatlan feladatnak látszott. Ez pedig szorosan összefügg a főváros-centrikus közlekedés mérséklésével, mely a másik központi kérdés.

A vasútfejlesztési politika igen fontos kérdés, hiszen jól kivitelezve roppant mód kielégítheti az igényeket. Környezetbarát, megfizethető közlekedési rendszer. Erre az EU már korábban rámutatott, és nem titkolt célja, hogy olyan közlekedési hálózatot építsen ki egész Európában, mely fejlődésképes, belső akadályoktól mentes és elősegíti a társadalmi fejlődést.

Egy olyan komplex rendszer, mely az egész kontinenst behálózza, társadalmilag igen meghatározó lenne. Ehhez minden tagállam részéről összeegyeztethető stratégiára van szükség, ebben rejlik a vasút nemzetközi volta, mint a közlekedéspolitika sarkalatos pontja.

Mára hatalmas változások mentek végbe a vasúti közlekedés tekintetében, melynek elsődleges célja az elővárosi közlekedés fejlesztése. Igen erőteljes infrastrukturális változtatásokat eszközöltek, melynek segítségével valamilyen mértékben sikeresen visszaszorult a főváros-centrikus gépkocsi használat. Az új szerelvények jobb minőségi szolgáltatást nyújtanak a felhasználók számára, ezáltal közkedveltebbé teszik a vasút használatát.

Magyarországi közlekedésben az első és legfontosabb feladat az infrastruktúra helyreállítása, elsősorban a közutak területén, mivel az utóbbi években teljesítőképességének határára ért. Ezzel egyidejűleg pontosan ilyen fontossággal bír a közlekedéspolitikai harmonizáció, azaz a közlekedési ágak arányainak helyreállítása, mely nem utolsósorban környezetvédelmi szempontok miatt is nagyon időszerű.

Az autópályák díjai igen szembeötlő és vitatott téma hazánkban, hiszen ennek mértékével élenjárunk az Uniós tagországok között. A magas autópálya használati díjak nem csupán a valós költségek forrásait biztosítják, hanem hozzájárulnak a közlekedési ágak kiegyenlítéséhez, továbbá valamilyen mértékben visszaszorítják a gépkocsi használatot. A díjak az Unióban elfogadott „a szennyező fizet” elve alapján lettek meghatározva, és valóban elengedhetetlen a közlekedéspolitikai koncepciók megvalósításához.

Az említett szegmenseken kívül hazánkban a légi közlekedés és a vízi közlekedés is fejlesztéseket igényel. A megfelelő mértékű légi közlekedés kihasználhatóságához elengedhetetlenül szükséges a Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér folyamatos fejlesztése, mely jelenleg kevésbé hangsúlyos a közutak és a vasút problémáiból adódóan.

A vízi közlekedéssel kapcsolatban a dunai tengerhajózás és a belvízi hajózás is fontos kérdés, hiszen a Duna kihasználatlansága roppant mértékben zavaró tényező. Ehhez nagy mértékben hozzájárul, hogy kikötőink kevéssé felelnek meg a nemzetközi előírásoknak, melyek fejlesztésével fellendíthető lenne a tengerhajózás és a belvízi hajózás is.

Nem kevésbé jelent nagy problémát a fővároson belüli közlekedés, mely az utóbbi években folyamatosan fejlesztés alatt áll. Ez magában foglalja az utak minőségének folyamatos javítását, a tömegközlekedési eszközök infrastrukturális javítását, valamint az átszervezéseket a közutak optimálisabb kihasználtságának érdekében.

Hazánk közlekedése, annak minősége, roppant nagymértékű javuló tendenciát mutat az elmúlt évek folyamán, az előző évtizedekhez képest, mely számunkra egy kedvező társadalmi fejlődést, valamint jobb életminőséget biztosít. A változás mértéke belátható időn belül elérheti az optimális mértéket.